Apeldoornse huisdierenservice

Voor het verzorgen van uw huisdier aan huis

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid:

-   U bent te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van uw huisdier en de gevolgen hiervan.


“Apeldoornse huisdierenservice” is niet aansprakelijk voor:

-   Eventuele inbraak in uw huis door derden.

-   Schade in wat voor vorm dan ook aan uw huis, eigendommen of aan uw huisdieren door derden.

-   Schade die uw huisdier aanricht aan andere mensen, dieren of eigendommen.


Uw verplichtingen:

-    Er dient voldoende voedsel en verzorgingsmateriaal aanwezig te zijn. Zo nodig dan worden deze op kosten van de eigenaar aangevuld door “Apeldoornse huisdierenservice”, de extra tijd en eventuele reiskosten worden verrekend volgens geldende tarieven.

-    Als u eerder of later terug komt of een afspraak wilt annuleren geeft u mij dit tijdig door per telefoon of e-mail. Voor het te laat annuleren van onze afspraak, geldt onderstaande tabel.

Meer dan 24 uur van te voren =          0% annuleringskosten*.

Van 12 tot 24 uur van te voren =        50% annuleringskosten*.

Minder dan 12 uur van te voren =       100% annuleringskosten*.

* Annuleringskosten zijn gelijk aan het geldende tarief met bijbehorende tijd.

-    Indien uw dier medische zorg nodig heeft, tijdens mijn aanwezigheid, ga ik met uw dier naar de dierenarts. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de eigenaar. De extra tijd en eventuele reiskosten worden verrekend volgens geldende tarieven.


Mijn verplichtingen:

-    Met de sleutel van uw woning wordt zorgvuldig door mij omgegaan, de sleutel wordt dan ook niet met uw adres gelabeld.

-    Schade toegebracht doormij of derden aan uw huisdier(en) is verzekerd door “Apeldoornse huisdierenservice”, met uitzondering van schade aan grote huisdieren waaronder paarden en geiten.

-    “Apeldoornse huidierenservice” verplicht zichzelf om uw dieren op een zo goed en diervriendelijkmogelijke wijze te zullen verzorgen.Deze algemene voorwaarden zijn geldig per 1 januari 2010, opgesteld door Arminda Heg van de “Apeldoornse huisdierenservice” in Apeldoorn.

                                                                


Privacyverklaring:

Uw persoonsgegevens zullen alleen voor administratieve doeleinden, zoals facturatie en voor het bepalen van de werklocatie, worden gebruikt. Zonder deze gegevens kunnen de werkzaamheden niet juist worden uitgevoerd, de gevraagde gegevens zijn daarvoor vereist.

Uw persoonsgegevens zullen door “Apeldoornse huisdierenservice” niet met derden worden gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming of tijdens een medische noodzaak (bezoek dierenarts) van uw huisdier.
Daarnaast zullen uw persoonsgegevens niet door “Apeldoornse huisdierenservice” voor geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt.

De bewaartermijn van de gegevens is maximaal 90 maanden na de laatste opdracht.

Klanten van “Apeldoornse huisdierenservice” hebben, overeenkomstig het gestelde in de AVG, het recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.
Daarnaast heeft u het recht om de gegeven toestemming voor verwerking hiervan altijd in te kunnen trekken.
Een eventuele klacht of wijziging kan bij “Apeldoornse huisdierenservice” per e-mail worden ingediend onder vermelding van ‘Privacy klacht’ in het onderwerp.